שינוי הפרופיל הצבאי
וערעור על החלטות רפואיות
   

 
מלש"ב / חייל / חייל מילואים / הורה

מנסה לשנות את הפרופיל הצבאי ללא הצלחה? מעוניין להגיש ערעור על פרופיל?

ביקשת לקבל פטור או טיפול רפואי וזכית להתעלמות?

הוצבת לתפקיד צבאי שאינו מתאים ליכולותיך / שוחררת בניגוד לרצונך?

רוצה לעבור ליחידה צבאית אחרת והרופא או הקב"ן טוען שאתה מתחזה?

הורה - האם בנך/בתך נתקלו באחד המצבים שלעיל?משרדנו יכול לעזור לך!  

 
עורכי הדין במשרדנו מטפלים מזה שנים רבות בהצלחה רבה במאות רבות של פניות לצבא בשם מלש"בים או חיילים בסדיר או חיילי מילואים לרבות:

הגשת קבילות, תקיפת הצבה ביחידות או בתפקידים שאינם מתאימים לחייל מבחינה בריאותית/תפקודית, הגשת עררים לועדות רפואיות, שינוי פרופיל צבאי וביטולי החלטות פיקודיות המנוגדות לזכויות החייל והגשת עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק.

 

משרדנו טיפול בשנים האחרונות במאות מקרים בהצלחה מרובה, מרמת פניה בכתב, דרך ערר, ועד לרמת עתירה לבג"צ.

קבע עכשיו פגישת יעוץ
עם עורך דין ממשרדנו 
       03-7321519              

 

אנא השאר פרטיך, ונשמח לחזור אליך :

*אנו ממליצים שלא להמתין או להשתהות בטיפול בבעיה, שכן הדבר עשוי לפגוע בסיכויי ההצלחה
 

דוגמאות אחדות ממאות המקרים שטופלו בהצלחה מלאה במשרדנו:

גיוס לצה"ל למרות הפרופיל
 • מלש"ב בעל פרופיל 65 גויס לצה"ל בתפקיד לוחם קרבי, למרות הפרופיל הנמוך, לאחר שהצבא שוכנע שיש ביכולתו לעמוד במאמצי התפקיד.
 • מלש"ב הסובל מאוטיזם בדרגה קלה גויס למסלול העתודה האקדמית ומיועד למסלול קצונה. מדובר בפעם הראשונה תקדימית, במסגרתה צה"ל מגייס אוטיסט מאובחן למסלול עתודה ולקורס קצינים.
 • חיילת שוחררה מהצבא לאחר שהתעלפה מספר פעמים, התעקשה לחזור ולסיים את השירות שלא בהתנדבות. בעקבות דרישת משרדנו, הוחלט כי החיילת תחזור לשירות.
שינוי פרופיל בשל בעיה אורטופדית
 • חייל סבל מכאבים עזים בברכו ונקבע לו פרופיל המייעד אותו ליחידת שדה. בעקבות ערר שהוגש ע"י המשרד, נבדק החייל בשנית על ידי רופאים מומחים, עבר ועדה רפואית נוספת, והוצב לשירות ביחידה עורפית בתפקיד התואם את יכולתו התפקודית. מאוחר יותר, הורו רופאיו על זכאותו לפטורים קבועים מפעילויות מסוימות.
 • חייל אובחן כסובל מפריצת דיסק באחת מחוליות הגב וטופל באופן אינטנסיבי כדי להקל על כאבים עזים. המערכת הצבאית כשלה באיבחונו ועמדה על כך שהינו מתאים לשירות צבאי, בתוך התעקשות להענקת טיפול רפואי שאינו מתאים לחייל. בעקבות ערר שהגיש המשרד שוחרר החייל משירות צבאי.
 • מועמד לשירות ביטחון הסתיר את בעיותיו הרפואיות בצו ראשון והוצב ליחידה לוחמת, שם הגיע למצב של אפיסת כוחות, בעוד מפקדיו ורופא היחידה טוענים כי הוא מתחזה. בעקבות התערבות המשרד נבדק החייל, הועבר ליחידה עורפית והוצב בתפקיד התואם את מצבו הבריאותי.
 • הצבא החליט כי חיילת שנותחה בברכיה מספר פעמים וסבלה מכאבים עזים תגוייס לצה"ל בפרופיל צבאי אשר יאפשר הצבתה ביחידות שדה, בתפקיד מנהלי. נוכח קביעת רופאיה האזרחיים בדבר החובה להימנע מישיבה ממושכת, הליכה וכן הקפדה על טיפול משקם שבהעדרו ידרדר מצבה עד כדי פגיעה בלתי הפיכה, הוגש ערר מטעם המשרד. הצבא קיבל את הערר וקבע כי החיילת תעמוד לבדיקה נוספת בפני ועדה רפואית שתורכב ממומחים מתאימים.
 • מועמדת לשירות ביטחון אשר אינה יכולה לשבת למעלה ממספר דקות על מקומה זומנה לשירות צבאי, בתוך שהצבא כושל באיבחון הרפואי של מצבה התפקודי הירוד. החיילת עתרה לבג"צ באמצעות המשרד, ומיד לאחר מכן התכנסה ועדת רופאים מומחים אשר בדקה את החיילת וקבעה כי נוכח איבחונה הרפואי היא אינה מתאימה לשירות צבאי.
טיפול בפרופיל נפשי
 • לחייל שסבל מבעייה נפשית קלה נקבע פרופיל מסויים בצירוף סימן ליקוי המלמד כי קשייו התפקודיים הינם תולדה של בעיות נפשיות. נוכח התעקשותה של המערכת הצבאית פנה המשרד בעתירה מתאימה לבג"צ, ובעקבות העתירה שונה סימול הפרופיל, כך שלא ניתן לדעת אם החייל סובל מבעיה נפשית. יצויין, כי מדובר בחייל מצטיין.
 • מלש"ב שסבל מבעיה נפשית חמורה אובחן כנורמלי לחלוטין ע"י הקב"ן ופסיכיאטר צבאי ונדרש להתייצב. בעקבות התערבות המשרד, שוחרר החייל מצה"ל.

שינוי פרופיל על רקע אסטמה ואלרגיה
 • חייל סבל מבעיות נשימה, נזלת אלרגית ואסטמה חמורה אשר דרשה טיפול רפואי אינטנסיבי, והוצב לתפקיד לוחם ביחידת שדה. בעקבות ערר שהוגש, הועבר החייל מתפקיד לוחם לשירות ביחידה עורפית בבסיס שאינו מאובק. החייל פורח בתפקידו החדש ושוקל בימים אלו לחתום לשירות קבע.
פרופיל בשירות מילואים ולצורך הצבה במשטרה/שב"ס
 • חייל מילואים ביקש הצבה בתפקיד צבאי שונה התואם ליכולתו הבריאותית והצבא התעלם מבקשתו. בעקבות התערבות הצבא, זומן החייל לבדיקות רפואיות ולבסוף הועבר ליחידה עורפית בתנאי שירות מקילים.
 • חייל מילואים ששוחרר מצה"ל בפרופיל המתעד בעיה נפשית ביקש להתגייס לשירות בתי הסוהר, אך בקשתו סורבה עקב הפרופיל הצבאי שלו. בעקבות התערבות המשרד, גויס החייל לשירות בתי הסוהר.
 • חייל ביקש מצה"ל לשנות את הפרופיל שנקבע לו מסימול 45 לסימול 64 בכדי לאפשר לו הזדמנויות שונות בשוק האזרחי ללא סטיגמה של פרופיל נפשי. בעקבות עתירה שהגיש המשרד לבג"ץ שונה הפרופיל ל-64.

 

 זכויות היסוד של החייל בצה"ל  
 1.  לחייל יש זכות שבקשתו בכל נושא תישקל באופן
סביר, הוגן ומקצועי
 2. לקבל את תיקו    הרפואי.
 3.  לקבל יחס הולם ממפקדו או מטפלו הרפואי.
 4.  לחייל יש זכות לערער על החלטה רפואית.
 5.  לחייל יש זכות לקבלת חוות דעת רפואית שניה.
 6.  לחייל יש זכות לקבלת טיפול רפואי הולם.
 7.  לחייל יש זכות להגנה על פרטיותו.
  הבעיה

מלש"ב או חייל או חייל מילואים המבקש לממש זכויותיו הרפואיות באופן שעלול לפגוע בתוכניות הצבא
לגביו, עלול להתקל בחומה של בירוקרטיה, התעלמות מבקשות וקשיים אחרים אשר מעמידה
המערכת הצבאית בפניו.

אם פעלת לשינוי הפרופיל הצבאי שנקבע לך או ביקשת לקבל פטור, קיים סיכוי טוב, שנתקלת בבעיות משונות וביחס מפלה מצד המפקדים.

 

 
  שיטת הפעולה

במסגרת פגישת ייעוץ במשרדנו,  נסקור ונאבחן את מצבכם ואת הפעולות שנקטתם עד כה
בפני צה"ל, ונמליץ בפניכם על אפשרויות לטיפול משפטי בבעייה העומדת מולכם.

בסיום הפגישה נמליץ בפניכם על פעולות אופרטיביות לטיפול. פעולות אלו עשויות לכלול ניהול
תכתובת עם הצבא, קבלת חוות דעת רפואית, הגשת ערר לוועדה רפואית או הגשת עתירה לבימ"ש.

חשוב שלא להמתין עם בעיה שנוצרה, שכן ההשתהות עלולה להקשות על מתן פתרון לבעיה.
 

 
  המצב בפועל

בעקבות עתירות שהגיש משרדנו לבית משפט העליון בשמם של חיילים ומלש"בים שביקשו
לשנות את הפרופיל, הסתבר לנו כי רופאים ומפקדים בצה"ל אינם מודעים לזכויות היסוד של
המיועדים לשירות והמשרתים בצה"ל. זכויות אלו כוללות, לדוגמא, זכות לטיפול הוגן בתוך פרק
זמן סביר, איבחון נכון של הבעיה הרפואית והתייחסות מהותית לבקשות החייל, באשר הוא.

הצלחותינו לימדו אותנו כי צה"ל אינו ערוך לטיפול בבעיות המשפטיות הקיימות בנהליו ובפקודותיו,
אולם באם מאירים את עיניו באמצעים משפטיים - הוא פועל לתיקון המצב. 

 
 

תוצאות בשטח

מניסיוננו, טיפול מקצועי ורציני עשוי להביא לתוצאה אליה ביקשתם להגיע, שכן המערכת
הצבאית משנה מהלך ומתעוררת עם פניית המשרד אליה. 

הדברים אמורים גם לגבי החלטות בנושאים של סירוב לגייס מועמד, התנדבות לצה"ל, טיפול
בתנאי שירות, ובעצם בכל תחום שנוגע לפגיעה בכם באופן שאינו הכרחי.

משרדנו יכול לעזור לך!

 
 

 אנא השאר פרטיך, ונשמח לחזור אליך :

 

עורכי הדין במשרדנו מתמקדים בייצוג
האזרח והתושב בישראל מול רשויות המדינה וצה"ל.


קבע עכשיו פגישת יעוץ
עם עורך דין ממשרדנו 
       03-7321519              

 
לייבסיטי - בניית אתרים